KHỞI TỐ 2 CỰU CHỦ TỊCH UBND TP.ĐÀ NẴNG:

Bỏ qua pháp luật để tiếp tay cho Vũ “nhôm”

Dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước (Đà Nẵng) liên quan đến Vũ “nhôm” đã nhiều lần thay đổi cả quy hoạch, xây dựng lẫn chủ đầu tư, phương thức kinh doanh... trái pháp luật.
Dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước (Đà Nẵng) liên quan đến Vũ “nhôm” đã nhiều lần thay đổi cả quy hoạch, xây dựng lẫn chủ đầu tư, phương thức kinh doanh... trái pháp luật.
Dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước (Đà Nẵng) liên quan đến Vũ “nhôm” đã nhiều lần thay đổi cả quy hoạch, xây dựng lẫn chủ đầu tư, phương thức kinh doanh... trái pháp luật.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM