Bộ đội Biên phòng Kon Tum bắt giữ 21 đối tượng vượt biên trái phép

Chiến sĩ đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Kon Tum) thực hiện nhiệm vụ ở  điểm chốt.
Chiến sĩ đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Kon Tum) thực hiện nhiệm vụ ở điểm chốt.
Chiến sĩ đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Kon Tum) thực hiện nhiệm vụ ở điểm chốt.
Lên top