Bố của nữ sinh giao gà mong đòi được công bằng cho con gái

Ông Cao Văn Hường, bố đẻ của nữ sinh Cao Mỹ D. tới tòa từ sớm.
Ông Cao Văn Hường, bố đẻ của nữ sinh Cao Mỹ D. tới tòa từ sớm.
Ông Cao Văn Hường, bố đẻ của nữ sinh Cao Mỹ D. tới tòa từ sớm.
Lên top