Bộ Công an "vạch" chiêu thức lừa đảo qua điện thoại của tội phạm

Người dân bị mất hàng nghìn tỉ đồng từ những cuộc gọi điện thoại lừa đảo, giả danh cảnh sát, viện kiểm sát, toà án... Ảnh: BCA.
Người dân bị mất hàng nghìn tỉ đồng từ những cuộc gọi điện thoại lừa đảo, giả danh cảnh sát, viện kiểm sát, toà án... Ảnh: BCA.
Người dân bị mất hàng nghìn tỉ đồng từ những cuộc gọi điện thoại lừa đảo, giả danh cảnh sát, viện kiểm sát, toà án... Ảnh: BCA.
Lên top