Bộ Công an triệt phá đường dây làm giả bằng bác sĩ

Một chiếc bằng bác sĩ được nhóm tội phạm công nghệ cao làm giả, để bán qua mạng xã hội. Ảnh: CACC.
Một chiếc bằng bác sĩ được nhóm tội phạm công nghệ cao làm giả, để bán qua mạng xã hội. Ảnh: CACC.
Một chiếc bằng bác sĩ được nhóm tội phạm công nghệ cao làm giả, để bán qua mạng xã hội. Ảnh: CACC.
Lên top