Bộ Công an tiếp tục làm rõ việc nhận tiền sửa điểm thi ở Hòa Bình

Bộ Công an cho biết sẽ tiếp tục làm rõ hành vi nhận tiền sửa điểm ở THPT Hòa Bình.
Bộ Công an cho biết sẽ tiếp tục làm rõ hành vi nhận tiền sửa điểm ở THPT Hòa Bình.
Bộ Công an cho biết sẽ tiếp tục làm rõ hành vi nhận tiền sửa điểm ở THPT Hòa Bình.
Lên top