Bộ Công an tiếp tục điều tra một loạt gói thầu sai phạm tại CDC Hà Nội

Bộ Công an tiếp tục điều tra các sai phạm xảy ra tại CDC Hà Nội. Ảnh: LĐO.
Bộ Công an tiếp tục điều tra các sai phạm xảy ra tại CDC Hà Nội. Ảnh: LĐO.
Bộ Công an tiếp tục điều tra các sai phạm xảy ra tại CDC Hà Nội. Ảnh: LĐO.
Lên top