Bộ Công an thông tin đường dây buôn 540kg ma tuý do người Đài Loan cầm đầu

Nhóm đối tượng giấu ma tuý trong dạ dày lợn. Ảnh: C04
Nhóm đối tượng giấu ma tuý trong dạ dày lợn. Ảnh: C04
Nhóm đối tượng giấu ma tuý trong dạ dày lợn. Ảnh: C04
Lên top