Bộ Công an: Tăng cường xử lý tội phạm liên quan phòng chống dịch COVID-19

Tội phạm trộm cắp trong mùa dịch COVID-19 có xu hướng gia tăng. Trong ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên bắt giữ nhóm đối tượng trộm cắp (ba người ở giữa).
Tội phạm trộm cắp trong mùa dịch COVID-19 có xu hướng gia tăng. Trong ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên bắt giữ nhóm đối tượng trộm cắp (ba người ở giữa).
Tội phạm trộm cắp trong mùa dịch COVID-19 có xu hướng gia tăng. Trong ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên bắt giữ nhóm đối tượng trộm cắp (ba người ở giữa).
Lên top