Bộ Công an: Sẽ xử lý nghiêm cá nhân vi phạm Chỉ thị của Thủ tướng

Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng, từ 0h ngày 1.4.2020, sẽ cách ly toàn xã hội.
Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng, từ 0h ngày 1.4.2020, sẽ cách ly toàn xã hội.
Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng, từ 0h ngày 1.4.2020, sẽ cách ly toàn xã hội.
Lên top