Bộ Công an rà soát đơn từ liên quan đến tố cáo quyên góp từ thiện

Sao kê tiền từ thiện của một nghệ sĩ. Ảnh: LĐO
Sao kê tiền từ thiện của một nghệ sĩ. Ảnh: LĐO
Sao kê tiền từ thiện của một nghệ sĩ. Ảnh: LĐO
Lên top