Bộ Công an lấy ý kiến người dân về sự hài lòng trong cải cách hành chính

Bộ Công an khảo sát sự hài lòng của người dân trong về cải cách thủ tục hành chính năm 2021. Ảnh: CAHN.
Bộ Công an khảo sát sự hài lòng của người dân trong về cải cách thủ tục hành chính năm 2021. Ảnh: CAHN.
Bộ Công an khảo sát sự hài lòng của người dân trong về cải cách thủ tục hành chính năm 2021. Ảnh: CAHN.
Lên top