Bộ Công an khen thưởng thành tích trong đấu tranh chuyên án 218LP

Đại tướng Tô Lâm - Bộ trường Bộ Công an trao bằng khen cho các lực lượng tham gia chuyên án 218 LP và vụ bắt 895 bánh heroin ở An Sương. Ảnh: Trường Sơn
Đại tướng Tô Lâm - Bộ trường Bộ Công an trao bằng khen cho các lực lượng tham gia chuyên án 218 LP và vụ bắt 895 bánh heroin ở An Sương. Ảnh: Trường Sơn
Đại tướng Tô Lâm - Bộ trường Bộ Công an trao bằng khen cho các lực lượng tham gia chuyên án 218 LP và vụ bắt 895 bánh heroin ở An Sương. Ảnh: Trường Sơn
Lên top