Bộ Công an điều động, bổ nhiệm hàng loạt chỉ huy ở TP.Hồ Chí Minh

Lên top