Bộ Công an đề xuất sửa Luật Cư trú, bỏ hộ khẩu giấy

Bộ Công an đề xuất bỏ sổ hộ khẩu giấy.
Bộ Công an đề xuất bỏ sổ hộ khẩu giấy.
Bộ Công an đề xuất bỏ sổ hộ khẩu giấy.
Lên top