Bộ Công an đề xuất người dân được ghi âm, ghi hình cảnh sát giao thông

Dự thảo thông tư quy định người dân có quyền giám sát cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ. Ảnh T.Vương
Dự thảo thông tư quy định người dân có quyền giám sát cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ. Ảnh T.Vương
Dự thảo thông tư quy định người dân có quyền giám sát cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ. Ảnh T.Vương
Lên top