Bộ Công an đề xuất in đăng ký xe trên thẻ nhựa, có mã vạch QR

Giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy hiện nay đang được làm bằng giấy. Ảnh minh họa: luatnhandan.vn
Giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy hiện nay đang được làm bằng giấy. Ảnh minh họa: luatnhandan.vn
Giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy hiện nay đang được làm bằng giấy. Ảnh minh họa: luatnhandan.vn
Lên top