Bộ Công an đề nghị xây dựng luật riêng biệt về giao thông

Bộ Công an vừa báo cáo Chính phủ đề nghị xây dựng Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Ảnh: Cường Ngô.
Bộ Công an vừa báo cáo Chính phủ đề nghị xây dựng Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Ảnh: Cường Ngô.
Bộ Công an vừa báo cáo Chính phủ đề nghị xây dựng Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Ảnh: Cường Ngô.
Lên top