Bộ Công an đề nghị bóc gỡ triệt để đường dây đánh bạc 64.000 tỉ đồng

Lực lượng chức năng khám xét một "trụ sở" của đường dây tổ chức đánh bạc 64.000 tỉ đồng. Ảnh cơ quan công an.
Lực lượng chức năng khám xét một "trụ sở" của đường dây tổ chức đánh bạc 64.000 tỉ đồng. Ảnh cơ quan công an.
Lực lượng chức năng khám xét một "trụ sở" của đường dây tổ chức đánh bạc 64.000 tỉ đồng. Ảnh cơ quan công an.
Lên top