Bộ Công an chính thức thông tin việc tiêu diệt đối tượng Lê Quốc Tuấn

Nghi phạm Tuấn "Khỉ" đã bị tiêu diệt.
Nghi phạm Tuấn "Khỉ" đã bị tiêu diệt.
Nghi phạm Tuấn "Khỉ" đã bị tiêu diệt.
Lên top