Bộ Công an chia mức độ hậu quả tai nạn giao thông thành 6 loại

Hiện trường một vụ tai nạn giao thông. Ảnh: Bộ Công an.
Hiện trường một vụ tai nạn giao thông. Ảnh: Bộ Công an.
Hiện trường một vụ tai nạn giao thông. Ảnh: Bộ Công an.
Lên top