Bình Thuận: Phát hiện thi thể người dưới ao khi chài cá

Ao nước phát hiện thi thể. Ảnh: Phạm Duy
Ao nước phát hiện thi thể. Ảnh: Phạm Duy
Ao nước phát hiện thi thể. Ảnh: Phạm Duy
Lên top