Bình Thuận: Người đàn ông bất ngờ dùng búa đập liên tiếp vào đầu người khác

Lên top