Bình Thuận: Dân làng bao vây, đánh kẻ trộm đến chết