Bình luận sai về COVID-19, một phụ nữ ở Hà Nam nộp phạt 7,5 triệu đồng

Cơ quan chức năng tỉnh Hà Nam làm việc với chị Phạm T.L. Ảnh: CA Hà Nam.
Cơ quan chức năng tỉnh Hà Nam làm việc với chị Phạm T.L. Ảnh: CA Hà Nam.
Cơ quan chức năng tỉnh Hà Nam làm việc với chị Phạm T.L. Ảnh: CA Hà Nam.
Lên top