Bình Dương: Quán karaoke vẫn lén lút hoạt động, cho gần 100 khách vào hát

Quán karaoke vẫn lén lút hoạt động, cho cả trăm khách vào hát. Ảnh công an cung cấp
Quán karaoke vẫn lén lút hoạt động, cho cả trăm khách vào hát. Ảnh công an cung cấp
Quán karaoke vẫn lén lút hoạt động, cho cả trăm khách vào hát. Ảnh công an cung cấp
Lên top