Bình Dương: Phát hiện một số người dân sử dụng giấy xét nghiệm COVID-19 giả

Giấy xét nghiệm COVID-19 giả. Ảnh: Công an cung cấp
Giấy xét nghiệm COVID-19 giả. Ảnh: Công an cung cấp
Giấy xét nghiệm COVID-19 giả. Ảnh: Công an cung cấp
Lên top