Bình Dương phát hiện kho thuốc điều trị COVID-19 không rõ nguồn gốc xuất xứ

Bình Dương phát hiện kho thuốc điều trị COVID-19 không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp
Bình Dương phát hiện kho thuốc điều trị COVID-19 không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp
Bình Dương phát hiện kho thuốc điều trị COVID-19 không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp
Lên top