Bình Dương: Kiểm tra cơ sở massage phát hiện bán dâm, sử dụng ma túy

Cơ sở kinh doanh dịch vụ massage bị lực lượng Công an kiểm tra. Ảnh công an cung cấp
Cơ sở kinh doanh dịch vụ massage bị lực lượng Công an kiểm tra. Ảnh công an cung cấp
Cơ sở kinh doanh dịch vụ massage bị lực lượng Công an kiểm tra. Ảnh công an cung cấp
Lên top