Bình Dương: Khai trương quầy bán thịt sạch buổi sáng, buổi tối bị đốt

Quầy thịt sạch Kim Hương. Ảnh: MD
Quầy thịt sạch Kim Hương. Ảnh: MD
Quầy thịt sạch Kim Hương. Ảnh: MD
Lên top