Bình Dương: Hai lần tìm tới nhà nạn nhân hành hung trả thù