Bình Dương: Điều tra vụ chết người phía trước bệnh viện đang xây dựng

Hiện trường vụ chết người ngay phía trước bệnh viện đang xây dựng.
Hiện trường vụ chết người ngay phía trước bệnh viện đang xây dựng.
Hiện trường vụ chết người ngay phía trước bệnh viện đang xây dựng.
Lên top