Bình Định: Bắt Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Phù Mỹ

Bà Hồ Thị Bích Lệ - Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Phù Mỹ.
Bà Hồ Thị Bích Lệ - Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Phù Mỹ.
Bà Hồ Thị Bích Lệ - Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Phù Mỹ.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top