Biên phòng Quảng Trị bắt đối tượng vận chuyển 38.000 viên ma túy

Biên phòng Quảng Trị kiểm tra số lượng ma túy mà đối tượng mang theo. Ảnh: Phước Trung.
Biên phòng Quảng Trị kiểm tra số lượng ma túy mà đối tượng mang theo. Ảnh: Phước Trung.
Biên phòng Quảng Trị kiểm tra số lượng ma túy mà đối tượng mang theo. Ảnh: Phước Trung.
Lên top