Biên phòng Lào Cai Triệt phá đường dây xuất cảnh trái phép

Khi đến biên giới các đối tượng xuất cảnh trái phép đã bị BĐBP Trung Quốc bắt giữ.
Khi đến biên giới các đối tượng xuất cảnh trái phép đã bị BĐBP Trung Quốc bắt giữ.
Khi đến biên giới các đối tượng xuất cảnh trái phép đã bị BĐBP Trung Quốc bắt giữ.
Lên top