Biên phòng Lạng Sơn phát động toàn dân phòng chống xuất nhập cảnh trái phép

Lực lượng Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn phát động toàn dân tham gia phòng chống COVID-19. Ảnh: Vi Toàn.
Lực lượng Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn phát động toàn dân tham gia phòng chống COVID-19. Ảnh: Vi Toàn.
Lực lượng Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn phát động toàn dân tham gia phòng chống COVID-19. Ảnh: Vi Toàn.
Lên top