Biện pháp xử lý với người lang thang nghiện ma túy

Một cơ sở điều trị cai nghiện ma túy bằng Methadone ở Hà Nội. Ảnh: PV
Một cơ sở điều trị cai nghiện ma túy bằng Methadone ở Hà Nội. Ảnh: PV
Một cơ sở điều trị cai nghiện ma túy bằng Methadone ở Hà Nội. Ảnh: PV
Lên top