Bịa chuyện quán bán đồ ăn thừa cho khách, bị công an mời lên làm việc

Công an mời các bên liên quan lên làm việc về vụ đăng tải thông tin không có căn cứ trên Facebook. Ảnh: Hữu Thắng
Công an mời các bên liên quan lên làm việc về vụ đăng tải thông tin không có căn cứ trên Facebook. Ảnh: Hữu Thắng
Công an mời các bên liên quan lên làm việc về vụ đăng tải thông tin không có căn cứ trên Facebook. Ảnh: Hữu Thắng
Lên top