Bị tuyên tử hình, Nguyễn Xuân Sơn kháng cáo không phạm tội tham ô

Nguyễn Xuân Sơn trong một lần được dẫn tới tòa. Ảnh Sơn Tùng.
Nguyễn Xuân Sơn trong một lần được dẫn tới tòa. Ảnh Sơn Tùng.
Nguyễn Xuân Sơn trong một lần được dẫn tới tòa. Ảnh Sơn Tùng.
Lên top