Bị triệu tập vì bịa tin xe CSGT đuổi người vi phạm rồi lao xuống ruộng

Đối tượng Sơn bị triệu tập lấy lời khai. Ảnh: CA HK
Đối tượng Sơn bị triệu tập lấy lời khai. Ảnh: CA HK
Đối tượng Sơn bị triệu tập lấy lời khai. Ảnh: CA HK
Lên top