Bí thư, Chủ tịch xã đánh bài trong trụ sở cơ quan

Ba cán bộ xã Ia Rsươm (huyện Krông Pa) bị kỷ luật do đánh bài trong trụ sở. Ảnh minh họa
Ba cán bộ xã Ia Rsươm (huyện Krông Pa) bị kỷ luật do đánh bài trong trụ sở. Ảnh minh họa
Ba cán bộ xã Ia Rsươm (huyện Krông Pa) bị kỷ luật do đánh bài trong trụ sở. Ảnh minh họa