Bị phục hồi điều tra, Hoa hậu Phương Nga từ chối các luật sư từng bảo vệ

Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung.
Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung.
Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM