Bị phạt vì thông tin lực lượng chống COVID-19 “làm việc không có cơm ăn”

Người vi phạm cam kết không tái phạm. Ảnh: V.Đ
Người vi phạm cam kết không tái phạm. Ảnh: V.Đ
Người vi phạm cam kết không tái phạm. Ảnh: V.Đ
Lên top