Bị phạt 5 triệu đồng vì không chấp hành quy định khi đang cách ly

Hình ảnh Hà Tĩnh tổ chức tiếp nhận công dân từ Thái Lan, Lào về nước qua cửa khẩu Cầu Treo để tổ chức cách ly tập trung đợt cuối tháng 3 vừa qua.
Hình ảnh Hà Tĩnh tổ chức tiếp nhận công dân từ Thái Lan, Lào về nước qua cửa khẩu Cầu Treo để tổ chức cách ly tập trung đợt cuối tháng 3 vừa qua.
Hình ảnh Hà Tĩnh tổ chức tiếp nhận công dân từ Thái Lan, Lào về nước qua cửa khẩu Cầu Treo để tổ chức cách ly tập trung đợt cuối tháng 3 vừa qua.
Lên top