Bị phạt 5 triệu đồng vì đậu xe, trải chiếu uống rượu giữa đường cứu hộ

Nhóm người đậu xe, trải chiếu uống rượu giữa đường ở thị trấn Đức Thọ vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19 vừa bị xử phạt
Nhóm người đậu xe, trải chiếu uống rượu giữa đường ở thị trấn Đức Thọ vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19 vừa bị xử phạt
Nhóm người đậu xe, trải chiếu uống rượu giữa đường ở thị trấn Đức Thọ vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19 vừa bị xử phạt
Lên top