Bị nhóm côn đồ đánh trọng thương sau khi tố ô nhiễm