Bị nhắc nhở vì bạo hành bạn gái, thanh niên dùng dao giết người

Đối tượng Ngọ Đức Thuận.
Đối tượng Ngọ Đức Thuận.
Đối tượng Ngọ Đức Thuận.
Lên top