Bị ngăn cấm chuyện tình cảm, nam thanh niên chém chết 2 mạng người