Bị lợi dụng hình ảnh để quảng cáo sản phẩm, nghệ sĩ có thể kiện nhãn hàng

Lên top