Bi kịch từ việc nghi vợ ngoại tình, con trai không phải ruột thịt

Quách Văn Nam chỉ vì nghi ngờ vợ ngoại tình dẫn đến cuộc sống u ám, rồi gây nên án mạng đau lòng. Ảnh: V.Dũng.
Quách Văn Nam chỉ vì nghi ngờ vợ ngoại tình dẫn đến cuộc sống u ám, rồi gây nên án mạng đau lòng. Ảnh: V.Dũng.
Quách Văn Nam chỉ vì nghi ngờ vợ ngoại tình dẫn đến cuộc sống u ám, rồi gây nên án mạng đau lòng. Ảnh: V.Dũng.
Lên top